Udomljavanje

U zadnje se vrijeme svijest o životinjama povećava, što možemo zahvaliti brojnim udrugama za zaštitu životinja. Prije nego kupite kućnog ljubimca posjetite najbliža skloništa ili kontaktirajte udrugu za zaštitu životinja u Vašem gradu. Sigurna sam da ćete izabrati jednu od brojnih napuštenih životinja. Ako ne pronađete idealnog ljubimca i odlučite se za kupovinu, kupite od registriranog uzgajivača.
Na kraju se raspitajte kod svog veterinara o sterilizaciji odnosno kastraciji. Sterilizacijom ili kastracijom sprječavate nastajanje neželjenih legala.